2010-04-28 | Vapen-release


Kom och fira det rykande färska numret om vapen, med texter av Anne Carson, Cecilia Edefalk, Jan Guillou, Jonas Thente, Pär Thörn, Fia-Stina Sandlund m fl. Inga uppläsningar, paneldebatter eller presentationer. Bara shots!

Onsdagen den 28 april, från kl 18
Kino Bar (under Hagabion), Göteborg

Numret (1.10) når prenumeranterna i början av maj.