2007-08-24 | Under sommaren …


… har vi bland annat varit på Documenta i Kassel, där vi deltog i en workshop kring ”The postition of the Speaker” och ordnade en föreläsning med Irina Sandomirskaja ”The Story of O”, baserad på en text i Glänta 1.07 som också finns översatt till engelska inom ramen för samarbetet med Documenta12 (där också Maria Johansens text ur samma Gläntanummer finns publicerad):

Gläntas textbidrag till Documenta12 Magazines