2011-11-14 | Två revolutionsföreläsningar med Edda Manga och Stefan Jonsson


Den 23 och 29 november arrangerar vi två föreläsningar på temat revolution. Idéhistorikern Edda Manga om den sexuella revolutionen och Stefan Jonsson, författare och professor i etnicitet, om ”Gatstenarna och barrikaden”.

Med utgångspunkt i Markis de Sades tolkning av den franska revolutionen, Jacques Lacans ifrågasättande av 68-rörelsen och Michel Foucaults kritik av föreställningen om sexuell frigörelse diskuterar Edda Manga den sexuella revolutionen. Hon ställer också frågan om de moderna politiska målen sexuell frihet och lycka är kontrarevolutionära (sexfientliga) och om det ligger i revolutionens väsen att vara asekulär.

Tid: Onsdagen den 23 november kl 19:00
Plats: Folkteatern, Olof Palmes plats, Göteborg

Revolutioner och resningar består inte bara av människor i rörelse och grupper i konfrontation. Den består också av material, några av dem högst konkreta, till exempel gatstenar och barrikader. Med utgångspunkt i stenars förvandling från gatubeläggning till vapen (gatsten att kasta), och byggnaders förvandling till befästningverk (barrikader) talar Stefan Jonsson om revolutionens symbolik, och dess politik – det vill säga hur en revolution flyttar gränserna mellan vad som räknas som levande och dött, mellan vilka som räknas som massor och medborgare, och mellan dem som behandlas som politiska objekt och dem som uppträder som politiska subjekt.

Tid: Tisdagen den 29 november kl 19:00
Plats: Folkteatern, Olof Palmes plats, Göteborg

Fritt inträde för Gläntaprenumeranter på båda föreläsningarna.
För övriga 40 kr.
Förköp på Folkteatern eller telefon 031-60 75 75.

Föreläsningarna ingår i serien revolutionsföreläsningar som presenteras av Glänta och Clandestino Institut tillsammans med Folkteatern Göteborg.