2006-08-06 | Två nya böcker firas med tillbörliga releasefester


Glänta produktion och Ersta konsthall bjuder in till releasefest för boken

Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv…

Fredagen den 1 september
Kl 18-21
Ersta Konsthall, El Mundo
Erstagatan 21, Stockholm (www.erstakonsthall.se)

I oktober 2002 inrättade Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson ett observationskontor / en sambandscentral vid Lilla torget i Midsommarkransen. Med strategisk utsikt över den då outhyrda lokal som under 1970- och 80-talen var en kvarterslokal, initierad genom det så kallade Kransenprojektet (1976-1979), opererade fyra socialarbetare där under tre och ett halvt år som verktyg för de boende i området. Från detta experimentella samhällsarbete, vars effekter ännu kan anas, har Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson lånat tidsramen och lokaliseringen. Och under tre och ett halvt år har de arbetat med området Midsommarkransen-Telefonplan, nu som ett arkiv och som en topografi för konceptuella operationer och digressioner, avlyssningar av 1900-talets och det tidiga 2000-talets dokumentära och dokumentaristiska diskussioner inom litteratur och fotografi.

Resultatet av detta arbete, boken Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv…, är framförallt en (platsspecifik) utforskning av en avskriftens, överflyttningens och rekontextualiseringens poetik, och av det estetiska utrymme som väljandets och ”formateringens” logiker erbjuder. Grönberg och Magnusson har insisterat på att, i likhet med växeltelefonister och cut-up-operatörer, i största möjliga utsträckning tala på ”andras linjer”, genom val, klipp och omkopplingar i redan existerande material och dokument, men också genom att via infogningar och översättningar koppla fram mer okända eller bortglömda arbeten.

Den 1 september är det världspremiär för denna extended artist’s book på 1056 sidor och tre och ett halvt kilo.

Cecilia Grönberg är fotograf och doktorand i fotografisk gestaltning vid Göteborgs universitet, och Jonas (J) Magnusson är översättare, essäist, redaktör för tidskriften OEI. De har tidigare tillsammans publicerat Leviatan från Göteborg (Glänta produktion, 2002).

Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv… ISBN 91-975607-3-1, 1056 s, inb. (Recensionsexemplar lämnas ut under releasekvällen på Ersta konsthall.)

Glänta produktion och Café Edenborg bjuder in till releasefest för boken
Lovtal till intet – essäer om filosofisk hermeneutik av Marcia Sá Cavalcante Schuback

Välkommen torsdagen den 31 augusti

Kl 19:30-22
Café Edenborg
Stora Nygatan 35, Stockholm

I Lovtal till intet – essäer om filosofisk hermeneutik öppnar Marcia Sá Cavalcante Schuback dörren för ett annorlunda sätt att förstå hermeneutiken. Hon söker sig tillbaka till tolkningslärans otänkta utgångspunkter och presenterar – utifrån läsningar av bland andra Aristoteles, Xenofanes, Schleiermacher, Gadamer och Nietzsche – en hermeneutik där främlingskap inför det egna och öppenhet inför det främmande skapar ett mellanrum där mening kan uppstå.

Marcia Sá Cavalcante Schuback, född 1957, är docent i filosofi vid Södertörns högskola. Hon har tidigare undervisat i filosofi vid Universidade Federal do Rio de Janeiro, skrivit flera böcker samt översatt bland annat Martin Heideggers Sein und Zeit till portugisiska.

Som prenumerant på Glänta kan du billigast beställa boken via www.daidalos.se för 125 kr inkl porto.

Lovtal till intet (ISBN 91-975607-5-8, 208 sidor, hft) är nr 5 i Gläntas skriftserie Logos o Pathos som redigeras av Mats Rosengren och Ola Sigurdson. Tidigare utgivning: nr 1 Mats Rosengren och Ola Sigurdson [red]: Penelopes väv – För en filosofisk och teologisk pathologi; nr 2 Aleksander Motturi: Filosofi vid mörkrets hjärta – Wittgenstein, Frazer och vildarna; nr 3 Jayne Svenungsson: Guds återkomst – En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi; nr 4 Maria Johansen: Offentlig skrift om det hemliga – Raison d’état, SOU och varulven.