2017-11-01 | Till minne av Zygmunt Bauman


Till minne av Zygmunt Bauman

Zygmunt Baumans Auschwitz och det moderna samhället som utkom på svenska 1991 var en viktig inspirationskälla för Glänta (som startades 1993), och dess kritiskt kluvna förhållande till modernitet och upplysning har präglat oss sedan dess. Hans verk har följt oss under åren, ända fram till det som sannolikt kom att bli en av de sista texter han färdigställde, ”Nostalgins tidsålder” i Glänta 2/2016.

Den slutredigerades tillsammans med honom via mejl under ett par veckor i höstas, med en sällsynt kvick och generös framåtriktadhet. Det verkar som att han som nittioåring faktiskt levde som han lärde, det vill säga tvärtemot den diagnos om ett samhälle där nostalgin ersatt framstegstanken som Jonas Thente citerade i dagens DN och som avslutar hans text i Glänta: ”målet är inte längre ett bättre samhälle” utan i stället att ”förbättra den egna positionen inom ett i grund och botten och för all framtid oreformerbart samhälle”.

Till minne av Zygmunt Bauman (1925–2017) publicerar vi idag ”Nostalgins tidsålder”, i översättning av Carl Henrik Fredriksson.