Glänta ger ut fyra essäistiska nummer om året med olika teman i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik och naturvetenskap – gärna allt på samma gång.

Tidskrift | Tidigare nummer

Glänta 3-4.23
3-4.23 Gränssnitt
Glänta 2.23
2.23 Sinnen
Glänta 1.23
1.23 Bland annat …
Glänta 3-4.22
3-4.22 Glänta blir Colta…
Glänta 2.22
2.22 Jag vet mycket vä…
Glänta 1.22
1.22 Hemsökt
Glänta 4.21
4.21 Skvaller
Glänta 3.21
3.21 Siffror
Glänta 2.21
2.21 Metoder
Glänta 1.21
1.21 Bland annat …
Glänta 3.20
3.20 Förstärkt autenti…
Glänta 1-2.20
1-2.20 En verktygslåda
Glänta 3-4.19
3-4.19 Juridifiering
Glänta 1-2.19
1-2.19 Bland annat …
Glänta 3-4.18
3-4.18 Kärlek
Glänta 2.18
2.18 Sanningen
Glänta 1.18
1.18 Skillnader likhet…
Glänta 4.17
4.17 Likheter skillnad…
Glänta 2-3.17
2-3.17 Bidayat
Glänta 1.17
1.17 Klimatångest
Glänta 3-4.16
3-4.16 Centrum/periferi
Glänta 2.16
2.16 Bland annat …
Glänta 1.16
1.16 Från Europa om Eu…
Glänta 3-4.15
3-4.15 Pengar
Glänta 2.15
2.15 Djurkunskap
Glänta 1.15
1.15 Bland annat …
Glänta 3-4.14
3-4.14 Migration III
Glänta 2.14
2.14 Migration II
Glänta 1.14
1.14 Migration I
Glänta 4.13
4.13 TV
Glänta 2-3.13
2-3.13 Karneval
Glänta 1.13
1.13 Jubileum
Glänta 4.12
4.12 Bland annat …
Glänta 2-3.12
2-3.12 Bland annat …
Glänta 1.12
1.12 Arktis
Glänta 3-4.11
3-4.11 Engagemang
Glänta 2.11
2.11 Biomakt
Glänta 1.11
1.11 Klassifikation
Glänta 3-4.10
3-4.10 Offer/martyrer
Glänta 2.10
2.10 Chimurenga
Glänta 1.10
1.10 Vapen
Glänta 4.09
4.09 Naturen
Glänta 2-3.09
2-3.09 Sport
Glänta 1.09
1.09 Censur mm
Glänta 4.08
4.08 Estetik & politik
Glänta 3.08
3.08 Framtidsencyklope…
Glänta 1-2.08
1-2.08 Felande länken
Glänta 4.07
4.07 Underjorden
Glänta 2-3.07
2-3.07 Droger
Glänta 1.07
1.07 Människans mått
Glänta 4.06
4.06 Sanning och förso…
Glänta 3.06
3.06 Mångkultur
Glänta 1-2.06
1-2.06 Kollektiv konst
Glänta 4.05
4.05 Bland annat …
Glänta 3.05
3.05 Antropofagi
Glänta 1-2.05
1-2.05 Humaniora
Glänta 4.04
4.04 Bland annat …
Glänta 3.04
3.04 Bland annat …
Glänta 2.04
2.04 Bland annat …
Glänta 1.04
1.04 Deleuze
Glänta 2-3.03
2-3.03 Bland annat …
Glänta 1.03
1.03 Återvändanden: Gh…
Glänta 3-4.02
3-4.02 Kartor
Glänta 2.02
2.02 Bland annat …
Glänta 1.02
1.02 Bland annat …
Glänta 4.01
4.01 Bland annat …
Glänta 3.01
3.01 Bland annat …
Glänta 1-2.01
1-2.01 Filosofibaren 2
Glänta 4.00
4.00 Konst & forskning
Glänta 2-3.00
2-3.00 Det dokumentära
Glänta 1.00
1.00 Kritikens former
Glänta 4.99
4.99 Filosofibaren 1
Glänta 3.99
3.99 Bland annat …
Glänta 1-2.99
1-2.99 Konstens anspråk
Glänta 4.98
4.98 Om och med …
Glänta 3.98
3.98 Med en …
Glänta 1-2.98
1-2.98 Gud
Glänta 4.97
4.97 Bresson
Glänta 3.97
3.97 E6
Glänta 2.97
2.97 Film & filosofi
Glänta 1.97
1.97 Familjen: en ency…
Glänta 3.96
3.96 Bland annat …
Glänta 1-2.96
1-2.96 I samarbete …
Glänta 4.95
4.95 Litteratur …
Glänta 3.95
3.95 Feminismer
Glänta 1-2.95
1-2.95 Identitet
Glänta 4.94
4.94 Bland annat …
Glänta 3.94
3.94 Bland annat …
Glänta 2.94
2.94 Bland annat …
Glänta 1.94
1.94 Bland annat …
Glänta 2.93
2.93 Bland annat …
Glänta 1.93
1.93 Det första numret…