Glänta ger ut fyra essäistiska nummer om året med olika teman i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik och naturvetenskap – gärna allt på samma gång.

Tidskrift | Prenumerationserbjudande!


Prenumerera från 320 kr per år

Teckna en prenumeration via länken ovan så får du en av böckerna till höger på köpet. Som prenumerant får du dessutom alltid fritt inträde på Gläntas arrangemang.

(Tillägg utland 100 kr. Bokpremie gäller enbart inom Sverige.)

Är du prenumerant och har frågor kring betalning eller vill göra en adressändring, vänligen kontakta glanta@natverkstan.net

Press om Glänta

”Jag upprepar: detta är årets viktigaste tidskriftsnummer. Nästa års också.”

(DN om Gläntas nummer om sanningen)

”detta är vad en tidskrift kan göra: vidga världen, ifrågasätta sanningar och tänja på gränserna i ett dynamiskt kollage av konst och text”

(SvD om Gläntas nummer om djurkunskap.) 
Vi håller med och kommer fortsätta i samma anda.

Sara Edenheim
Anakronismen

Varför vänder vi oss till historien för svar på samtidens frågor? Mot den historiska manin och det självbespeglande begäret ställer Sara Edenheim idén om anakronismen, ett mindre linjärt och mer explosivt förhållningssätt till det förflutna.

Samira Motazedi
En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran

Ett uppfordrande vittnesmål om en europeisk asylpolitik som tvingar människor att försätta sig i allt farligare situationer för att bevisa sitt behov av att få stanna. Och om kampen för det liv som, trots allt, oavbrutet måste levas.

Göran Dahlberg
Hemliga städer

En essä om underjordiskt liv, flyktingläger, rymdbaser, atombyar och hemliga sällskap. Men framför allt handlar den om inhägnade samhällen (gated communities) och kåkstäder, två allt vanligare extremer i stadsutvecklingens historia.