Omslag

Glänta 1.23

Vill du beställa numret? Skicka oss ett mail på: info@glanta.org

1.23. Innehållsförteckning

Göran DahlbergInledning

En kulturtidskriftsredaktion, plötsligt förvandlad till en grupp krigsreportrar. Det är en osannolik historia. Krig leder till såna saker, det osannolika blir sant. (Kanske offras osannolikheten redan innan sanningen i kriget?) Tidskriften heter Gwara Media och från sin redaktion i Charkiv i Ukraina ägnade de sig en gång i tiden åt konst, litteratur och annan kultur. Men så attackerades de av Ryssland den 24 februari 2022 och allt förändrades.

Det som fortlevde, trots att allt ändrade skepnad runt omkring dem, var själva redaktionen – både som plats och som idé. Huset i Charkiv där de brukade arbeta befann sig plötsligt mitt i ett slagfält. Men medarbetarna stannade alla kvar. Deras verksamhet och vad som skulle kunna kallas deras redaktionalitet, deras redaktionella anda, kunde därmed omvandlas till någonting annat. Sedan dess har de ägnat sig åt kriget.

Redaktioner uppfinner principer för att bearbeta och sammanställa material. Gwara skapade redan under mars 2022 en slags bot för att kontrollera fakta. Det är dock inget automatiserat digitalt verktyg, det är bara det algoritmiska förhållningssättet som de har lånat från en bot. Bakom gränssnittet finns en samling riktiga människor som löpande granskar och utvärderar vad som är sant eller falskt, vad som är sannolika eller osannolika rykten.

Under maj 2023 gästade tre personer från Gwaras redaktion Gläntas nystartade tidskriftsresidens. En kväll frågar jag chefredaktören, Olena Myhasjko, som ägnat stora delar av sitt liv åt teater och performancekonst, om hon skulle vilja se någon lokal produktion i Göteborg. Hon svarar att hon inte vet om hon är intresserad av konst längre. Kanske inte i någon form. Hon vet inte.

Det är hennes text, hennes ord, som inleder numret. Hon pendlar mellan engagemang och uppgivenhet och varje gång dras gränsen på nytt, varje gång lika skarpt. Men är det så att dessa oräkneliga ord bara samlar sig i en enda enorm hög? Dess blotta höjd må vara imponerande i sig, men den kastar långa skuggor som riskerar att skymma sikten och göra det allt svårare att höra, känna? Så det som återstår är att vackla vidare mellan att vilja göra nytta och att inte vilja vara trivial, att drömma, att ändå fortsätta skriva.

Det finns ett tvivel på att det ena låter sig översättas eller omtalas i termer av någonting annat, något betydelsefullt. Det är en tråd som också skulle kunna uttryckas i termer av vad som är det inre och vad som är det yttre, vilket många gånger kan vara märkligt svårt att avgöra. Till exempel: den här tråden, är det en (yttre) tråd i världen eller en (inre) tråd i numret?

Vem har privilegiet att slippa ägna sig åt trauman? Filmskaparen Ester Martin Bergsmark rör sig längre fram i numret via lusten och den varma rädslan och vidare mot traumaturgin – ett sätt att berätta, för sig själv och för andra, utan att ständigt behöva frukta traumats smärta. Historikern Erik Tängerstad påpekar i en annan text här att ordet apokalyps bokstavligen betyder uppenbarelse. Ett insiktens ögonblick, då allt ska uppenbaras. Det är egentligen inte världen som går under, utan världsbilden. Det är vad som har skett för Olena Myhasjko och för Gwara Media.

Människans allt intensivare ansträngningar för att allt ska uppenbaras och avförtrollas har producerat mängder av information om det som tidigare varit dolt, skriver Agri Ismaïl i sitt bidrag. Men när kartläggningen nu omformulerats och uppgått i övervakningen har de tidigare vita fläckarna börjat återuppstå i mer påtagliga skepnader och grälla färger. Han frågar sig om världen därmed blivit återförtrollad, nu när skuggorna så tydligt syns av det som tidigare varit dolt för oss. Men vad händer när ett fullständigt kartlagt samhälle inte lämnar tillräckligt mycket utrymme för variationer? Frågan ställs och besvaras av neurodiversitetsaktivisten Jakob Wenzer.

Så vad ska vi göra nu då? Som kulturtidskrift? Det är något vi funderar på hela tiden och har funderat på de senaste trettio (ja, faktiskt!) åren. Det är inte så lätt att komma på ett relevant svar varje gång. Vårt tidskriftsresidens är delvis skapat av just denna anledning, för att komma på svar tillsammans med andra tidskrifter, på andra språk, i helt andra sammanhang. Svaret på frågan om vad Glänta skulle kunna förvandlas till under andra omständigheter kvarstår.

Tillbaka