Omslag

Glänta 3-4.11

Vill du beställa numret? Skicka oss ett mail på: info@glanta.org

3-4.11. Innehållsförteckning

Caroline WidenheimRedogörelse beträffande valdeltagandet

Undersökningar visar att blodfobi är vanligt i Sverige. Har man blodfobi reagerar man starkt på att se blod. Först ökar pulsen och blodtrycket höjs, man känner sig uppjagad och orolig. Därefter sjunker blodtrycket hastigt, man blir svettig och kan känna sig svimfärdig. En svimfärdig person har svårt att fokusera på den uppgift som föreligger.

Ett så kallat papercut uppkommer när den sida av ett papper som varken är fram eller bak hamnar i en sådan vinkel i förhållande till exempelvis ett finger att pappret vid rörelse orsakar ett litet men smärtsamt sår. Ofta är blödningen oväntat stor i relation till denna blygsamma rispa. En person som är uppjagad, illamående eller tankspridd är särskilt benägen att utföra den typ av hastiga och/eller okontrollerade rörelser som leder till ett papercut.

Svenska röstsedlar är blekt pastellfärgade. Det handlar om estetik och läsbarhet, men också om känslor. Forskning visar att en starkt röd färg gör människor uppjagade. En starkt gul färg kan i sin tur framkalla illamående. Grällt blått påminner om midsommarhelgen, mörkt orange om pension. Ett sammelsurium av mer eller mindre oönskade känslotillstånd och diversioner som till varje pris bör undvikas. Man måste kunna koncentrera sig när man röstar.

Arbetet med att underlätta röstningsförfarandet fortgår oförtrutet. Statistik visar att valdeltagandet stiger stadigt, i det senaste valet med 4,2 procentenheter. Orsaken till detta är ännu inte klarlagd, men tydligt är att antalet papercuts har minskat markant sedan man gick över till pastellfärgat papper. Detta visar på betydelsen av förbättringsarbetet. Ingen ska behöva blöda för demokratin.

 

Tillbaka