Omslag

Glänta 4.09

Vill du beställa numret? Skicka oss ett mail på: info@glanta.org

4.09. Innehållsförteckning

Linn HansénNaturen är den längsta lek vi lekt

Alla genomgår fyra stadier under lekens gång. Den som förlorar förblir bakterie. Den som blir kräldjur tar sig fram på alla fyra och väser. Blir man apa går man framåtböjd och slår sig för bröstet. Bara de som befinner sig i samma utvecklingsstadium kan tävla och den som först blir människa vinner. Alla behöver inte bli människa i varje omgång. Upprepa istället leken så att alla får chans att bli människor.

Ingen får prata medan leken pågår. Hälften av deltagarna är äpplen, hälften päron. Frukterna delas in i par. En i varje par har förbundna ögon och leds av den andra som långsamt går före, väljer väg och tar sig förbi olika hinder till exempel genom att åka slalom mellan träd, under stockar och runt buskage. Med träd menas stora, fleråriga, upprättstående plantor, minst fem meter höga. Buskar är inte träd. Påse vinner över sten. När man möts ska man hälsa god morgon, god dag och god natt.

Fler utvecklingsstadier kan ingå i leken, som ormar (krälar och väser), kycklingar (hoppar runt på huk och pickar), och hundar (går på alla fyra och skäller). Deltagarna håller varandra i pekfingret. Lekledaren bestämmer vad som är tillåtet. Påse vinner över sax. Människor lever ovanpå jorden för att det är enklare att leva ovanpå jorden. De tävlande går tillsammans över stocken. Den som står bredvid ska försöka lista ut vem som härmar vem. Uppgiften är att så fort som möjligt komma tillbaka till sin plats och dra i snörstumpen (daggmasken) som sticker ut under den.

Sprid ut de förtrollade föremålen (max tio stycken). Förläng lektiden. Tejpa fast ett löv från en annan sorts träd bland trädens egna blad. Med löv menas blad som växer ut från stammens sidor. Ett löv kan bli upp till 7,5 meter. Barr är inte löv. Låt deltagarna kräla med ryggen mot marken. Den som står i mitten ropar: fruktsallad! Alla blåögda päron byter då plats, som sniglar. Leken genomförs om möjligt vid en bäck med många olika sorters stenar på botten. Så snart en ekorre nuddar en mus är den utslagen. De fria djuren kan försöka befria de fångade genom att springa till buren, ta på dem och ropa.

Alla tävlar mot varandra och slår varsin knuten näve i luften två gånger. Den tredje gången formar man handen till ett redskap. Metoden kan även användas för att utse en vinnare om leken slutar oavgjort, eller måste ställas in på grund av regn.

Deltagarnas uppgift är att hitta så många daggmaskar som möjligt. Deltagarna skall bara samla mask till sin egen familj. Samarbete är inte tillåtet. Använd ett grovt, tjockt rep så att deltagarna inte bränner sig om de tappar greppet. Ett par låtsas vara koltrastar och sätter sig med ryggen mot varandra i varsin ända av bänken. När ledaren ger signal reser de sig och springer medsols. Människor lever ovanpå jorden för att det är lättare att hugga kniven i varandra ovanpå jorden. När man möts ska man hälsa tack och varsågod.

Låt deltagarnas ålder avgöra om de är gamla nog att hantera hammare, spik och blompinnar. Flytta på saker i naturen. Uppgiften är att besegra en annan bakterie och ta sig till nästa stadium. Blir det oavgjort mellan två bakterier blir båda istället en mutation. Mutationernas uppgift är att så snabbt de kan bilda en ansamling under ett träd. Det är inte tillåtet att klättra i träden.

Den som står i mitten säger: arken är försenad. Uppgiften är att så fort som möjligt hitta den andra frukten i paret och ta skydd undan regnet. Människan lever ovanpå jorden för att slippa leva i underjorden. De deltagare som blivit apor reser sig från marken och går omkring mellan träden. Uppgiften är att så diskret som möjligt härma ledarens rörelser. Den som enligt ledaren är mest likt människan vinner. 

Tillbaka