Omslag

Glänta 3.08

Vill du beställa numret? Skicka oss ett mail på: info@glanta.org

3.08. Innehållsförteckning

Göran DahlbergSynsägen

Skriftlig eller bildbaserad kommunikation av något dubiös karaktär. Det långvariga överskattandet av synsinnet ledde till slut till att människan trodde sig vara genomskinlig. Under tidigt 2000-tal fick det beskäftiga och till intet förpliktande bekräftande uttrycket ”Jag ser dig” motsvarande betydelse som det lika vanliga ”Jag hör vad du säger”. De har nu båda i stort sett ersatts av det alltmer performativa ”Ska du säga”. Hörsel och syn har slutligen fått en lika otillförlitlig status, synsägnerna är lika vanliga som hörsägnerna. Det mest kända exemplet på en S är fortfarande bilden av Jesus.

▹ Occular, Pragmestesi

Tillbaka