Omslag

Glänta 3.08

Vill du beställa numret? Skicka oss ett mail på: info@glanta.org

3.08. Innehållsförteckning

Göran DahlbergSpökoskopi

En klinisk, teoretisk och konstnärlig metod för att studera människan som vidareutvecklar 1900-talets och det tidiga 2000-talets psykoanalys och behaviorism. Metoden utgår ifrån att det inre är och förblir tomt. Inte något tomt som fylls, gång på gång på gång, i enlighet med fransk psykoanalys. Inte heller något som, i enlighet med den gamla amerikanska behaviorismen, betraktas som tomt endast för att en förklaring av mänskliga beteenden inte kan förutsätta något inre liv. Utan helt enkelt tomt. En S är vanligtvis en långvarig process men har blivit en tämligen vanlig procedur vid allehanda individuella och samhälleliga problem, alltifrån lätt huvudvärk till olika psykosliknande tillstånd, köttmi och samhälleliga trauman. Inledningsmeningen i Diana Walkers The Emptyness of the Skull Cave (2022) kom snabbt att bli emblematisk för teoribildningen: ”Det inre består av spöken, och spöken finns inte.”

▹ Köttmi, Merginal, Synegori

Tillbaka