Omslag

Glänta 3.08

Vill du beställa numret? Skicka oss ett mail på: info@glanta.org

3.08. Innehållsförteckning

Linn HansénMerpa

(verb; av messa) Att sända textmeddelanden (även sms:a, från Short Message Service). Det under början av 2000-talet alltmer utbredda användandet av mobiltelefonens meddelandefunktion gjorde att behovet av effektivitet vid textandet prioriterades framför en korrekt stavning. Detta resulterade snart i en, hos den flitiga merparen, ökad kompetens gällande att uppfatta varje bokstavs utbytbarhet mot de i alfabetet närliggande bokstäverna (B kan bytas ut mot de bokstäver den delar knapp med, det vill säga A eller C osv) och därmed möjligheten att i allt större utsträckning förstå och tillgodogöra sig även felstavade sms. Ett antal i all hast felstavade ord kom så småningom att helt ersättas av de ord den gängse ordboken T9 gav som första förslag (t ex hästkista, tidigare gästlista, och särklot, tidigare påsklov). Vissa av dessa ord plockades sedermera upp i vardagligt tal, och somliga redan existerande ord gavs en ytterligare innebörd. Exempel: ”Jotack, jag har det fint, sitter på ballongen och smetar” (tidigare ”Jotack, jag har det fint, sitter på balkongen och softar”). Ett av de första ord som flyttade in i talspråket var just aktiviteten att merpa.

▹ Elefantirum, FRA©ebooknoja, Kortkommandoavund, Smileydöden

Tillbaka