Omslag

Glänta 3.08

Vill du beställa numret? Skicka oss ett mail på: info@glanta.org

3.08. Innehållsförteckning

Linn HansénCrazy Frog Disorder

Typ av störning som grundar sig i det märkliga antagandet att det sannolikt är man själv som är den eftersökta varje gång en mobilsignal ljuder. Den Crazy Frog-störda kännetecknas av ett något ryckigt rörelsemönster med frekventa inslag av letande i väska, tafsande på eget lår, grävande i innerficka osv. I många fall orsakar störningen även felhörningar och audiativa hallucinationer: man hör sin egen mobilmelodi även då telefonen ligger kvar på hallbordet där hemma, man tycker sig uppfatta MSN-signaler som i själva verket kommer från mikrovågsugnen i personalmatsalen, man snappar upp bruset av en sändande mobiltelefon i radion (och inbillar sig genast att man aktiverat ljudlös-funktionen på sin telefon, vilket i den Crazy Frog-stördas fall är lika osannolikt som att hon lämnat hemmet naken), känner fiktiva vibrationer i byxfickan. Fall har även konstaterats där personer säger sig ha drabbats av synstörningar, där symbolerna för Ett nytt meddelande respektive Ett nytt mail har dykt upp i synfältet, på samma sätt som ett alltför extensivt Tetrisspelande orsakar fallande geometriska figurer på näthinnan vid insomningsförsök. Störningen kan hänga ihop med en längtan efter kontakt, en oro för att bli lämnad ensam med sina tankar eller för att bli sedd som den socialt minst åtråvärda, men även en omvänd rädsla kan vara orsaken.
▹ FRA©ebooknoja, Kortkommandoavund

Tillbaka