Omslag

Glänta 3.08

Vill du beställa numret? Skicka oss ett mail på: info@glanta.org

3.08. Innehållsförteckning

Göran Dahlberg & Elin TaljeAllmän trösträtt

Rätten att bli tröstad och att trösta. I takt med att olika medborgerliga rättigheter urholkades i samma grad som skyldigheterna blev konkretare och mer specifika, och samtidigt som kraven på medborgarskap kontinuerligt skärptes, växte kraven på en allmänn trösträtt fram på bred front. De uppdämda behoven visade sig ha varit enorma. Den allmänna trösträtten infördes av en enig riksdag 2020 och följdes snabbt av den totala omorganiseringen av den svenska kyrkan. I det alltmer sekulariserade svenska samhället återupprättade den allmänna trösträttens införande den svenska kyrkans anseende såsom statskyrka. Administrationen av denna rättighet, som visade sig vara mycket mindre än man förväntat sig, är nu kyrkans enda verksamhet.? Barndomstolen, Deppbägare, Utkulturera

Tillbaka