Omslag

Glänta 3-4.22 | Glänta blir Colta blir Gl…

Drygt ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina släpper Glänta ett 168-sidigt nummer som enbart består av översatta texter från den ryska webbtidskriften Colta (vars hemsida är blockerad i Ryssland). Numret har gjorts i nära samarbete med författaren Maria Stepanova som är chefredaktör för Colta.

I numret medverkar ryska författare som Sergej Lebedev, Daria Serenko, Linor Goralik, Anna Narinskaja och Maksim Trudoliubov, i översättning av bland andra Nils Håkanson, Kajsa Öberg Lindsten, Johan Öberg, Tora Lane och Mikael Nydahl.

Numret skickas till prenumeranter under v 17.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 3-4.22 | Recensionsklipp

”Det är ingenting annat än svindlande läsning. Just för att de olika texttyperna interfolieras så konsekvent, för att tonfallen får brytas mot varandra med sådan tydlighet, blir katastrofens akuta nu kännbart i varje förfluten, till synes parentetisk händelse och förment daterad artikel. Historieskrivningen får något närmast symfoniskt över sig, blir livs levande.”
Gabriel Itkes-Sznap i DN.