Omslag

Glänta 2.22 | Jag vet mycket väl …

… men ändå. Gläntas nya nummer hämtar inspiration i den franska psykoanalytikern Octave Mannonis ”men ändå”-formel för att närma sig vetenskapens mysterier och magins fundament. Vad är medvetandet? Vilken är magikerns roll i en avförtrollad värld? Vi vet mycket väl att magi inte finns, men ändå trollbinds vi av det magiska. Vi vet mycket väl hur det känns att uppleva något, men ändå tycks det omöjligt att på vetenskaplig väg förklara vad som händer. Mannonis formel guidar oss genom kvantfysikens motstridighet och den drömmande hjärnans infall, via såväl kunskapen som tron, fram till den punkt där de smärtsamma spådomarna möter de njutningsfulla bedrägerierna.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.