Omslag

Glänta 3.20 | Förstärkt autenticitet

Glänta avslöjar myten om de vita villorna och jämför vita fläckar och svarta hål. I detta nummer om förstärkt autenticitet har också en Karin Boye-robot och olika fantomer viktiga roller.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.