Omslag

Glänta 1-2.20 | En verktygslåda

Gläntas verktygslåda innehåller begrepp för att bygga nya och riva ned gamla samhällsstrukturer. 21 personer från olika skrån har bjudits in för att bidra med ett vardera. Kanske kan gamla redskap få nya användningar och nya redskap väcka gammal och bortglömd kunskap till liv.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 1-2.20 | Recensionsklipp

”Slutsatsen i Sven Anders Johanssons essä om dialektik stannar kvar: Man bör aldrig hålla två tankar i huvudet samtidigt, man bör tvärtom alltid försöka sätta ihop dem. För allt hänger ihop. Och på så vis kan vi försöka tänka lite längre, utanför kolumnerna.”
Victoria Greve i Göteborgs-Posten.