Omslag

Glänta 1.18 | Skillnader likheter

Frågor om likheter och skillnader gestaltas i det här numret bl a i flera olika sociala rörelsers kamper i spänningsfälten mellan svart och vit, man och kvinna, homo och hetero. Bidragen rör sig också mellan matematiska likheter och ekonomiska skillnader, mellan datalingvistikens distinktioner, arkitekturens planritningar och stadsplaneringens gränsområden.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 1.18 | Recensionsklipp

”I senaste Glänta (1/2018) finns en läsvärd artikel av Julia Willén som trillar långt utanför reträtternas samtidsanda, och just därför rakt ner i verkligheten. Med hjälp av en laddad debatt bland sydafrikanska motståndare till apartheid under 1970-talet undersöker hon frågan hur vita bäst förhåller sig till antirasismen. [...] De vita sydafrikaner Willén skriver om försökte besvara utmaningen från Biko med att lämna just dessa känslor av 'vit skuld' och föreställningen att rasismen var en fråga om upplysning och fördom, för att försöka utveckla en 'ansvarsfull vithet'. Men för svensk debatt föreslår hon i stället, och mycket bättre, en 'vit historiemedvetenhet' med mål att upplösa vithetens maktordning. Ingen skuld. Inget äckel. Ingen god vilja. Utan i stället kunskap och politisk systemkritik.” Per Wirtén i Expressen