Omslag

Glänta 1.15 | Bland annat …

… med texter som inte förhåller sig till ett på förhand uttänkt tema. Det börjar med Elnathan Johns novell om Boko Haram och slutar med att Gayatri Chakravorty Spivak manar oss att öva föreställningsförmågan. Däremellan finner Tormod Otter Johansen att den svenska självbilden sitter i väggarna, medan Felicia Mulinari skriver från ett Malmö som brinner och Lydia Davis sätter ut gammelmormödrar på verandan. Och Alexandru Vakulovski blir ihjälslagen av sin far; Ulrika Dahl spinner trådar mellan mostrar och monster; Elis Burrau uppmanar oss att torka oss om munnen, performativt; Mårten Björk & Göran Larsson tecknar Islamiska statens historia; Adriana Cavarero ställer terrorism & horrorism bredvid varandra; Tobias Hübinette & Lennart E H Räterlinck finner en vit rasmelankoli bland utklädda västerlänningar; Yves Citton introducerar rytmologin; Ulf Karl Olov Nilsson analyserar nya och gamla skadade och Judith Kiros får allt att börja om.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 1.15 | Recensionsklipp

”Förutom Malabou är den uppenbara höjdpunkten i Glänta 1.15 en text av den postkoloniala teoretikern Gayatri Chakravorty Spivak, den är full av nyanser och plötsliga vändningar som kräver uppmärksam läsning. [...] Malabou och Spivak återvänder till frågan hur en subversiv humaniora är möjlig, men också till riskerna med varje sådant motståndsprojekt. Glänta håller alltjämt ett rum öppet för motståndets komplexitet och mångfald.”
David Zimmerman i nättidskriften Floret