Omslag

Glänta 2.14 | Migration II

Vårt andra nummer om migration, som skickades till tryck just före valet och når prenumeranter i början av oktober, handlar bl a om vägen från Gaza till Sverige, svenskars återmigration till Kurdistan, ex-jugoslaviska spritresor till Tyskland, migration till rymden, arbetskraftsinvandring till Brasilien, adoptionskritik i Sydkorea, ambassadören som migrant, att resa med döda kroppar, och innehåller översättningar av Gloria Anzaldúa, Hannah Arendt, Yoko Tawada med flera.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 2.14 | Recensionsklipp

”Här finns berättelser om att leva i gränsland, om adoption och transkontinentala och intersellära resor. Framförallt samlar tidskriften berättelser som stammar ur migrerande kroppar. De är erfarenheter som är ovärderliga för att förstå hur alla de gränsöverskridande rörelser är en lika stor del av den globaliserade ekonomin som varornas och kapitalets flöden.”
Mats O Svensson i Upsala Nya Tidning 

”Gläntas andra nummer på tema migration (ett tredje väntar) är en intellektuellt tilltalande blandning av vittnesmål, berättelser och teoretiska reflektioner. Men även forskning, som antropologen Cameron M Smiths tankeväckande text om framtida utomjordisk migration.”
Peter Viktorsson i ETC 

Carl Åkerlund skriver om bl a medborgarskap, Mos Maiorum och Gläntas andra migrationsnummer i Västerbottens-Kuriren

Per Wirtén om Hannah Arendt på sin blogg.

Numret diskuteras också i Morgenbladet.