Omslag

Glänta 1.13 | Jubileum

Lagom till Gläntas jubileumsfest den 30 april, då vi firar 20 år som tidskrift, släpper vi ett nummer om år noll, jubileumstal, minnesministerier, universums uppkomst, nationaldagsmarscher, bröllopsdagar, döden, guldklockor och mycket annat.

 


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 1.13 | Recensionsklipp

”Tidskriften Glänta är ett fint exempel som nästan alltid går på knock out med ett innehåll som du inte visste att du behövde och en utomordentlig form på behagligt papper.”
Sebastian Johans, Uppsala Nya Tidning 23/5 -13