Omslag

Glänta 2-3.12 | Bland annat …

… med Johannes Anyurus fråga om vad Lena Adelsohn Liljeroth har med Tupacs vålnad att göra? Och den nya rättegången mot Sokrates med fascisternas frammarsch i Grekland? Hur gick det till när vänsteraktivister utmålades som det verkliga hotet efter Breiviks dåd? Vad ska man göra med alla saker och ting på Europas museer? Hur många ord säger en bild?


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.

 • Göran Dahlberg & Linn HansénInledning:Från A till Z. Aardvark till ziggurat. Från amerikanska ord till amerikanska bilder. Inte från jordsvin till m…
 • Lisa TanDet engelska språket i ordboken
 • Johannes AnyuruLena Adelsohn Liljeroth och Tupacs vålnad
 • Sara Edenheim & Malin RönnblomRädslans politik:Var Breiviks dåd ett angrepp på nationen? På det öppna samhället, även det svenska? Sara Edenheim och Malin Rö…
 • Torsten RönnerstrandSokrates frikänd
 • Motskrifter Variation Opal
 • Sven-Olov WallensteinAdorno och gåtan
 • Theodor W AdornoGåtfullhet, sanningsinnehåll, metafysik
 • Lisa Karlsson Blom & Mikela LundahlMuseala hemsökelser
 • Magnus BunnskogHur jag tänker mig att språket skall kunna fungera
 • Bernard StieglerUpplysningsideal i den filosofiska ingenjörsvetenskapens tidevarv:Den franske filosofen Bernard Stiegler utvärderar tjugo år av World Wide Web genom att blicka tillbaka mot män…
 • Axel AnderssonBernard Stiegler: teknik, farmakologi och etik:Vår värld är farmakologisk, menar Bernard Stiegler. Varje gift kan också vara ett botemedel, och vice versa. A…
 • Mara LeeHistoria med läppstift

Glänta 2-3.12 | Recensionsklipp

”Det nya numret av Glänta är fullt av små bilder, som envist visar något. Inte på ett mystiskt eller dunkelt sätt utan pregnant, pedagogiskt. De är utan all 'konstnärlighet'. Och mycket riktigt. De är tagna ur en uppslagsbok och representerar uppslagsord som inte förklaras enbart med ord, utan med bilder. De fungerar lustigt bra tillsammans med numrets essäer [...] Ta med sista meningen i Adornos text och klura på den: 'Den estetiska erfarenheten består i... en möjlighet som utlovas av sin omöjlighet. Konst är löftet om lycka som bryts.' Konsten som löftesbrott, alltså. Efter den evigt fåfänga jakten på lycka.” Maria Schottenius i Dagens Nyheter