Omslag

Glänta 1.12 | Arktis

Mer olja och gas, nya fiskevatten och transportvägar – frågan om vem som har rätt till Arktis sex procent av jordens yta når i takt med klimatet allt högre temperaturer. När isarna smälter kommer allt möjligt upp till ytan, gamla groll och framtidsscenarier blir som nya under Sveriges ledning i Arktiska rådet. Glänta rör sig lika gärna på som under ytan och blandar tempus, konstarter och anspråk i en tämligen äventyrlig upptäcktsfärd mot kartans vitaste fläck. 


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 1.12 | Recensionsklipp

”De poetiska och politiska texterna speglar varandra väl. Förslagna investerares aktiviteter i Arktis påkallar en bredare diskussion om 'den sista vildmarken'. Glänta erbjuder en effektiv isbrytare.”
Jonas Holmberg i Expressen

”De många välskrivna och vackert inramade essäerna ger inblickar i såväl hoten mot inuiternas traditionella livsstil som Arktiska rådets historia och geopolitiska spel.”
Shora Esmailian i Sydsvenskan

Läs även om numret i Helsinborgs Dagblad, och i Morgenbladet