Omslag

Glänta 2.10 | Chimurenga

Det nya Gläntanumret är unikt, det är i själva verket ett nummer av den kapstadsbaserade tidskriften Chimurenga. Glänta 2.10 består uteslutande av översättningar av alla texter samt bildmaterialet i Chimurengas temanummer om tystnad och vägran att tala.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 2.10 | Recensionsklipp

Om numret i Astrid Trotzigs radioessä i OBS.