Omslag

Glänta 4.08 | Estetik & politik

Har skärningspunkterna mellan estetik och politik förflyttats? Måste kartan ritas om? Eller finns det fortfarande en outforskad politisk halt i det autonoma konstverket? Gläntas nya nummer vidgar diskussionen – mot panspektrocism, minröjning, krigslögner och snabbköpsköer – samtidigt som det följer linjerna bakåt – mot Spinoza, Kant, Benjamin och Arendt. Bland de medverkande finns några av den internationella estetiska diskussionens mest namnkunniga forskare.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 4.08 | Recensionsklipp

”… en fet smäll i ansiktet på den som betalar sina hundra spänn.”
Situation Stockholm nr 134/2008

”Efter en debattglad höst där kulturkonservativa velat skilja konst och politik åt, gör tidskriften Glänta tvärtom och avslutar 2008 på ett välkommet sätt: genom att samla ett gäng texter som alla undersöker konstens politiska potential – ljusår från den slitna tanken om att allt är politiskt.”
Therese Eriksson, LO-Tidningen 30/1 -09