Omslag

Glänta 1.07 | Människans mått

Människans mått, det nakna livet, domstolsteatern, de mänskliga rättigheternas paradox, Woolfs marginaler.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 1.07 | Recensionsklipp

”Är möjligen civilisationens historia medelmåttornas historia? Har allt väsentligt utspelat sig utanför den här historien? Det är i alla fall den frågan som sprider sig genom det här, oerhört stimulerande, numret av Glänta.”
Jan Arnald, Dagens Nyheter 7/5 -07

”Särdeles intressant är diskussionen om det nakna livet, alltså människan minus de attribut som vanligtvis utgör våra konturer: yrke, medborgarskap, åsikt, eller – med idéhistorikern Maria Johansens ord – människan reducerad till ingenting annat än sig själv och sin fullständigt unika individualitet. […] Tidskriften Glänta visar igen att den har ett fint luktsinne för samtiden.”
Ola Sahlén, Nerikes Allehanda 25/4 -07