Omslag

Glänta 1-2.05 | Humaniora

Om humanioras potentiella kris och potentiella kraft, och vad denna skulle ha med trafikstockningar, nationaldagen, konstnärlig forskning, flodvågor, rakade armar etc, att göra.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.

 • Anders JohanssonInledning:Svensk humaniora har sannerligen inte haft det lätt på sistone. När Vetenskapsrådet nyligen delade ut pengar t…
 • Anders Johansson & Mikael VallströmHumaniora. Ett havererat projekt
 • Mattias MartinsonFlodvågornas teologi – ett posthumanistiskt tydningsförsök:”The world that I seelost its creedsin speaks through the wicked hellrepossessed by those who burnwith the gui…
 • Elisabeth KvistErwin Pamofskys ikonologiska metod
 • Malene BuskHumaniora efter människan
 • Fredrik SvenskScener ur ett äktenskap. Forsking i konst: ett hot mot exotism och sexism i relationen mellan humaniora och konst:Innan vi börjar krävs ett klargörande. Mitt uppdrag har varit att säga något om relationen mellan humaniora oc…
 • Christina KullbergPostkoloniala (upp)lösningar – tiden och platsens politik:Är det något postkolonial teori lär oss är det att man alltid skriver utifrån en viss plats och en viss tid. D…
 • Tom MalmquistDu
 • Ingrid ElamUt ur undantagstillståndet
 • Fredrik StjernfeltTrafikstockning – eller objektivitet och tvärvetenskaplighet inom humaniora
 • Anders JohanssonElfenbenstorn & engagemang. Anders Johansson diskuterar humaniora, politik och täppta näsor med Maud Granger Remy, Espen Hammer, Edda Manga, Fredrika Spindler och Fredrik Tygstrup:Vilken roll kan och bör den humanistiska forskningen spela i dag? Bör den akademiska avskildheten från resten …
 • Ylva Hasselberg Kontraktet och gåvan. Vad pengar faktiskt gör med forskarutbildningen
 • Arne MelbergUniversitetsreformens logik
 • Amanda Peralta Amatören Said och andra intellektuella
 • Mats RosengrenOvetenskapligheter och den svenska humanistiska forskningens kris – Sörlin och Jersild som delproblem.:För inte så länge sedan publicerade Sveriges största dagstidning två sinsemellan oberoende artiklar av två bek…
 • Sven-Eric LiedmanDen nya röda dagen och humanismens sotdöd
 • Elisabeth GroszAtt tänka det nya: om ännu otänkta framtider
 • Eric Pauli FylkesonVaran och leken
 • Mikael VallströmKan kulturarv vara subversiva?
 • Per JohanssonKroppen som argument
 • Lotta LotassSällskapsmänniskan
 • Tina CarlssonMenekse Apt. 29/13 Ankara
 • Jesper SvenbroTre seminarier om Martin P:n Nilsson och den genetiska determinismen

Glänta 1-2.05 | Recensionsklipp

”Utan kritisk (och kärleksfull) reflektion över oss själva som kulturvarelser blir vi slavar under realpolitik och ekonomisk cynism. I det avseendet blir jag riktigt uppiggad av Glänta.”
Stefan Helgesson, Dagens Nyheter 18/7 -05