Omslag

Glänta 3-4.02 | Kartor

Utrymningsplaner, moderkarta, mötesgeografi, världens största karta, GPS, varför vi går i en cirkel.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 3-4.02 | Recensionsklipp

”Den sedan några år allra bästa tidskriften för mer allmän kulturdiskussion är utan tvivel Glänta. Den är alltid lika oförutsägbar och odlar en ny generation skribenter som lyckosamt kombinerar akademi, stilistik och nyfikenhet.”
Jonas Thente, Dagens Nyheter 23/10 -02