Omslag

Glänta 1.94 | Bland annat …

… om duschandet som meditationsform, vulgaritet och den goda lögnen.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 1.94 | Recensionsklipp

”Det finns med andra ord fortfarande hopp för universitetet. Det rymmer uppenbarligen en hel del av både egensinnigt, kritiskt tänkande och vilja att popularisera utan att trivialisera. Det är en kombination som bådar gott.”
Ingrid Elam, iDAG 5/3 -94