Omslag

Glänta 3.97 | E6

Glänta undersöker E6 mellan Göteborg och Oslo: baksäteskulturen, liftandets ABC med mera.