Omslag

Glänta 2-3.00 | Det dokumentära

Dokusåpor, amatörporr, sanningskommissioner, Trinh T Min-ha, medial transcendens, antropologens språk, Hal Foster. 


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 2-3.00 | Recensionsklipp

”I Glänta gäller det livet”
Ingrid Elam, Dagens Nyheter 4/5 -00