Omslag

Glänta 4.99 | Filosofibaren 1

Hegel, Kant, Arendt, Marx och Kierkegaard.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.

 • Göran DahlbergInledning:Hösten 1998 öppnades glänta filosofibar på Atalantes scen i Göteborg. Ett trettiotal stolar och några marmorbo…
 • Ola Kjelbye
 • Mats RosengrenMontaigne och filosofins uppgift:Det finns en mängd besvärliga och efterhängsna frågor angående filosofin som verksamhet som jag gissar att vi …
 • Martina ReuterDescartes – breven från Elisabeth:1600-talsfilosofen René Descartes är idag känd främst genom olika kritiker av hans filosofi. Descartes betrakt…
 • Bengt BrüldeHume – den instrumentella rationaliteten:Skotten David Hume (1711–1776) verkade inte bara som filosof, utan även som historiker och kulturdebattör. Som…
 • Sharon RiderKant – förnuftets tillfredsställelser:Jag vill plädera för värdet av att läsa Kant och argumentera för ett visst sätt att förstå hans syfte – av skä…
 • Edda Mangade Sade – det politiska tänkandets förbjudna:El erudito y el poeta, el sabio, el literato, el enamorado, el maniaco y el que sueña en la abolición de nuest…
 • Staffan CarlshamreHegel – kunskap och historien:Enligt en klassisk uppfattning är det filosofins uppgift att presentera en sammanhängande världsbild, en begri…
 • Jan HolmgaardKierkegaard – "att bedra in i det sanna":Det börjar med det estetiska, i vilket de flesta troligen lever sina liv (Kierkegaard)Den estetiska produktivi…
 • Sven-Eric LiedmanMarx – inför 2000:Verkligt fritt arbete, som att komponera, är på samma gång den mest intensiva ansträngning, det mest förbannad…
 • Sven-Olov WallensteinNietzsche och konstens sken:Året innan det slutliga sammanbrottet drabbar Friedrich Nietzsche, 3 januari 1889 i Turin på Piazza Carlo Albe…
 • Aleksander MotturiWittgenstein – och det tjugoförsta århundradet:Hela vår filosofi är ett korrigerande av språkbruket, alltså ett korrigerande av en filosofi, och närmare best…
 • Michael AzarSartre – kraftmätningens villkor:Människans hemlighet är hennes motståndskraft mot plåga och död. Detta totala ansvar i en total ensamhet, är i…
 • Joel BackströmArendt – lektioner i vardagslogik:Att förstå, sade Hannah Arendt, innebär att ”förutsättningslöst och uppmärksamt möta, och vägra ge upp inför, …
 • Niklas Rydén
 • Henrik Andersson
 • Dana Sederowsky"McDonalds, New York maj 1998"
 • Dana Sederowsky"N.Y. Hospital, New York maj 1998"
 • Anna Danielsson
 • Sara Lesch
 • Mette Homar