Omslag

Glänta 3.99 | Bland annat …

… om och med drömmar och en konst som inte vill vara god.


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 3.99 | Recensionsklipp

”Glänta pekar ut många av de problem som ’kritiken av en konst som inte vill vara god’ står inför, samtidigt som den petar djupt i ett öppet sår.”
Niklas Darke, -99

”...som med all rätt utsetts till Årets kulturtidskrift.”
Pia Zandelin, Expressen 10/4 -99