Omslag

Glänta 3.95 | Feminismer


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 3.95 | Recensionsklipp

”Tidskriftens anslag är ömsom akademiskt, ömsom journalistiskt, ibland politiskt, ibland teoretiskt, någon gång litterärt, och alltid genomtänkt. Alla artiklarna är angelägna, få är invändningsfria, och det är så det skall vara.”
Sara Danius, Dagens Nyheter 13/12 -95