Omslag

Glänta 1.93 | Det första numret


Innehållsförteckning
Understreckade artiklar finns tillgängliga i fulltext.


Glänta 1.93 | Recensionsklipp

”Det är en stramt vacker tidskrift som härmed startats: ambitiöst komponerad till både form och innehåll. Här ges stadens studenter ett forum för all den seminariemöda som brukar förvandlas till institutionsmakulatur efter avslutad uppsatsgenomgång. Glänta är ett beundransvärt initiativ och borde kunna finna en läsekrets också utanför universitetet.”
Tomas Forser, Göteborgs-Posten 17/5 -93

”Här vill man ’mötas’ på ett personligt plan, ge utlopp för och föreviga tankar och idéer som annars arkiveras eller går under ’i den eftersträvade vetenskapligheten’. […] Jag frågar mig precis som Adam Mattsson gör i sin text ’Subjektiviteten som vetenskap’: Varför är den subjektiva värderingen i den humanistiska forskningen inte ett krav istället för, som nu, ett gissel?”
Henriette Zorn, Dagen Nyheter 3/7 -93

”En glänta är en plats för oväntade möten, och det är tydligen vad den nya väst-svenska kulturtidskriften glänta vill vara. […] Tidskriftens lika enkla som snillrika grundidé är att vara ett forum för sådana idéer som inte får plats i seminarierummen. […] En salig blandning, alltså, av högst olikartade ämnen. Men rolig att läsa. Och en förträfflig lekstuga för den som vill bli ett spekulerande tvärvetenskapligt snille i nobelklass.”
Lars Lönnroth, Svenska Dagbladet 12/7 -93