2012-01-16 | The Chimurenga Chronic


Glänta var under 2011 en del av redaktionen för The Chimurenga Chronic, som vi under våren kommer att distribuera till våra prenumeranter. The Chronicle är ett tidskriftsnummer i form av en trehundra sidor tjock veckotidning i dagstidningsformat daterad maj 2008 men med utgivningsdag 19 oktober 2011 – en unik upplaga av en fiktiv tidning som gör en tidsresa bakåt i tiden för att återuppfinna nuet. Vi firade numrets release på Röda Sten i höstas. Bilder därifrån och mer info om The Chronic hittar du här. Numret går att beställa från Samlade skrifter.