2006-04-27 | Späckad 23: Critchley : Chakrabarty : Parsberg


Under nästa vecka bjuder Glänta till filosofibarer, performanceföreläsningar, filmvisningar med författaren Namita Chakrabarty, filosofen Simon Critchley och konstnären Cecilia Parsberg. En samling samarbeten med våra vänner Clandestino, Logos/Pathos, Litteraturvetenskapliga och Idéhistoriska/vetenskapsteoretiska institutionen.

Onsdagen den 7:e juni håller Professor SIMON CRITCHLEY två föreläsningar i Göteborg.

”Crypto-Schmittianism”
Tid: 13.15-15.00
Plats: Lilla Hörsalen, Humanisten, Göteborgs universitet.
Fri entré!

”To be or not to be is not the question – Beckett’s Film”
(Samuel Becketts och Alan Schneiders film Film [20 min, 1965] visas.)
Tid: 19.00-21.00
Plats: House of Win Win/ Bwana Club, Tredje Långgatan 13b
Baren kommer att vara öppen!
Fri entré!

Simon Critchley är professor i filosofi vid New School For Social Research, New York, och vid insititutionen för filosofi vid University of Essex. Han har publicerat en mängd böcker och artiklar med huvudsakligt fokus på kontinental filosofi, etik, politik, litteratur – Derrida, Levinas, Heidegger, Blanchot, Freud; däribland The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas (1992); Very Little…Almost Nothing: Death, Philosophy, Literature (1997); Continental Philosophy. A Very Short Introduction (2001); On Humour (2002); Things Merely Are. Philosophy in the Poetry of Wallace Stevens (2005).

NAMITA CHAKRABARTY ”On not becoming white: The impossibility of multiculturalism while race is fixed/fucked”

Bwana Club, Tredje långgatan 13 B, torsdagen den 8 juni, kl 18-19:30

Namita Chakrabartys performanceföreläsning börjar i J G Ballards inledning till Crash (1995): ”Pornografin är den mest politiska formen av fiktion”. Sedan över till Mohammad Siddique Khan, den utpekade ledaren bakom bombattentaten i London den 7 juli 2005, som i en videoinspelning offentliggjord av Al Jazeera hävdade: ”Era demokratiskt valda regeringar begår hela tiden, över hela världen, illdåd mot mitt folk. Ert stöd gör er direkt ansvariga. Vi ligger i krig och jag är en soldat. Nu kommer ni att få smaka på den här situationens realitet.” I sin presentation använder Chakrabarty ord, bilder och musik för att diskutera Londons mångkultur före, under och efter bombattackerna i London. Det blir en upptäcktsfärd genom 2000-talets raskonflikter, genusstrider och terrorkrig – från J G Ballard till Mohammad Siddique Khan. Chakrabarty uppehåller sig både vid den utopiska multikulturalism som 1960-talets peace & love-stämningar förebådade, och dagens skärande kontrast mellan multikulturalism som mediaspektakel, och den upplevda monokulturalismens realitet.

Namita Chakrabarty är författare och lärare på School of Education, University of East London.

Entré: 30 kr (gratis för prenumeranter på Glänta och innehavare av Clandestino festivalpass).

För mer info se Bwana Club

CECILIA PARSBERG ”A heart from Jenin”

Världskulturmuseet, söndagen den 11 juni, kl 12-14

Cecilia Parsberg, konstnär och aktiv i Bwana Club och Glänta, har särskilt intresserat sig för frågor om gränsproblematik och hur konsten deltar i samhälleliga processer. Arbetet har bland annat skett i Sydafrika, på Västbanken och i Sverige. Till Clandestino kommer hon för att visa sin senaste film ”A heart from Jenin”. År 2002 reste hon till Jenin som då, strax efter massakern, stängts för omvärldens rapportering. Hösten 2005 reste hon tillbaka och mötte då de anhöriga till en pojke som just blivit skjuten av en israelisk krypskytt, och i koma förts till Haifa i Israel. Filmen som visas på seminariet handlar om pojkens föräldrar, som beslutar sig för att donera sonens organ till behövande israeler som ett fredsbudskap till omvärlden.

Entré: 30 kr (gratis för prenumeranter på Glänta och innehavare av Clandestino festivalpass).

Glöm inte Clandestinofestivalen 8-11 juni!