2006-09-25 | Seminarium: Omkopplingar: 26/9, 13-17


Välkommen till ett eftermiddagsseminarium kring boken Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv (med särskilt avseende på Midsommarkransen – Telefonplan) tisdagen den 26 september kl 13-17 i Robert Frank-salen på Högskolan för Fotografi (Storgatan 43, Göteborg).

Med utgångspunkt i boken Omkopplingar… samtalar Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson med Andreas Gedin, Anders Johansson och Kim West om dokumentaristiska strategier, arkivets estetik och boken som konstnärligt undersökningsinstrument.

”Vilka förbindelser finns mellan Göran Palms LM-böcker och den första svenska telefonkatalogen, mellan Midsommarkransens historia och en arkivets estetik, mellan ’protokolldokumentarismen’ och konceptuell konst och litteratur, mellan Georges Perecs listor och ”registerfotografins” outforskade potentialer, mellan bokkonst och kopiering, mellan den maoistiska franska ’etableringsrörelsen’ och Alexander Graham Bells experiment med ett avskuret människoöra? Boken ”Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv (med särskilt avseende på Midsommarkransen-Telefonplan)” ger inga svar, men avlyssnar desto fler möjliga kopplingar. I oktober 2002 inrättar vi ett observationskontor / en sambandscentral vid Lilla torget i Midsommarkransen, med strategisk utsikt över den då outhyrda lokal som under 1970- och 80-talen var en kvarterslokal, initierad genom det så kallade Kransenprojektet (1976-1979) där fyra socialarbetare under tre och ett halvt år opererade som verktyg för de boende i området, som katalysatorer för ett ’förändringsarbete’. Från detta experimentella samhällsarbete, vars effekter ännu kan anas, lånar vi tidsramen och lokaliseringen. Under tre och ett halvt år arbetar vi med området Midsommarkransen-Telefonplan, men som ett arkiv och som en topografi för konceptuella operationer och digressioner, avlyssningar av 1900-talets och det tidiga 2000-talets dokumentära och dokumentaristiska diskussioner inom litteratur och fotografi.

”Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv…” är framförallt en (platsspecifik) utforskning av en avskriftens, överflyttningens och rekontextualiseringens poetik, och av det estetiska utrymme som väljandets och ’formateringens’ logiker erbjuder. Vi har velat historisera och praktisera operationer som montage, collage, décollage, readymade, found poem, sampling och détournement i relation till arkivet som estetisk form och aktivitet. Vi har insisterat på att, i likhet med växeltelefonister och cut-up-operatörer, i största möjliga utsträckning tala på ”andras linjer”, genom val, klipp och omkopplingar i redan existerande material och dokument, men också genom att via infogningar och översättningar koppla fram mer okända eller bortglömda arbeten.

’Telefonin’, skriver Avital Ronell, ’skall kopplas in någonstans mellan vetenskap, poesi och filosofi.’ Om telefonin är central för ”Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv…”, beror det på LM Ericssons tillverkning av teleteknologi vid Telefonplan från 1940-talet och framåt. Men telefonins orena och svårbestämda status – dess ständiga vidöppenhet för störningar och brus – blir också formellt avgörande för en bok som ger sig i kast med ett material som är lika omfattande som skiftande. ’För att få veta någonting måste man också föreställa sig: reflektionens arbetsbord är avhängigt ett fantasirikt montagebord’, skriver Georges Didi-Huberman. Det är ett sådant montagebord, ett sådant växelbord vi försökt konstruera. Boken som en extended artist’s book, som en maskin att tänka med.”