2002-05-28 | Säsongsavslutning filosofibaren måndagen den 3 juni


Ilaria Brocchini inleder under rubriken ”Urbana spår och social medvetenhet”

Walter Benjamins största men ofullbordade verk ”Passage-arbetet” är fokuserat på staden Paris, som han kallade ”1800-talets huvudstad”. Hans projekt omvandlade den urbana verkligheten till spår. Benjamins tanke om spåret, liksom om historien, är relaterat till vår egen tid snarare än till det förflutna, eftersom det inte tillkommer ett objekt att ”vara ett spår”: vi skapar spår i syfte att skapa historia.

Arkitektur och urbana rum anses vara delar av vår sociala identitet, och utgör samtidigt passiva spår av det förflutna. Vårt sociala medvetande är därför relaterat till det vi upplever som spår. Benjamin uppfattade det urbana rummet som spår inte bara av det som inte längre är, eftersom det är förflutet, utan också som det som inte längre är, därför att det utgör en del av historien som avsiktligt har förträngts. Han såg därmed de urbana spåren som vittnen av vad den sociala medvetenheten måste glömma för att kunna skapa myten om framsteg och historisk kontinuitet.

Ilaria Brocchini är en italienskfödd arkitekt som bor och är verksam i Paris. Hon har tidigare studerat och arbetat som arkitekt i Italien, Tyskland och Frankrike. För närvarande är hon doktorand i filosofi på Sorbonne-universitetet. Hennes arbete fokuserar på förhållandet mellan spår och försvinnande i Walter Benjamins sista texter.

På Södra Teatern/Caféteatern. Mosebacke Torg 1-3 Tel. 08 – 556 97 200.

Filosofin börjar 19.00. Baren öppnar 17.30. Inträde 40 kr (gratis för gläntaprenumeranter).