2011-08-01 | Sara Edenheim på Pride


Nu på fredag den 5 augusti samtalar historikern Sara Edenheim med Olov Kriström från Göteborgs Queerinstitut under rubriken ”Motstånd och/mot historia” om homorörelsens beroende av historia och historiens missbruk av homorörelsen. Detta med utgångspunkt i Edenheims bok Anakronismen: mot den historiska manin, som i våras utkom i Gläntas Hardcore-serie.

Välkommen!

Tid: fredag 5 augusti, kl 14-15
Plats: Pride House, Klarabion på Kulturhuset, Stockholm
Fri entré