2021-06-24 | Samtalsserie om humorns historia och filosofi


I tre samtal bidrar idéhistorikern Cecilia Rosengren, litteraturvetaren Katarina Båth och psykoanalytikern och poeten UKON med varsin vinkel på det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier. Nu på Youtube. Följ länken för att se samtalen på vår kanal.

Samtal med idéhistorikern Cecilia Rosengren om humorns utveckling från antiken till renässansen, med särskilt fokus på humor och genus, länk.

Samtal med litteraturvetaren Katarina Båth om tysk romantik, med särskilt fokus på humor och ironi, länk.

Samtal med UKON om mer samtida aspekter på humor, med särskilt fokus på psykoanalysen och vitsen, länk.