2021-05-20 | Samtal: Litteraturens slut?


Står vi inför litteraturens nära förestående slut eller mår den förträffligt? Två av det senaste årets mest omdebatterade böcker ser ut att ge diametralt olika svar på den frågan: Sven Anders Johanssons essä Litteraturens slut, och Lydia Sandgrens Augustprisade roman Samlade verk. Nu möts de för ett samtal om samtidslitteraturen i allmänhet och sina båda böcker i synnerhet. Samtalet livestreamas från Göteborgs Litteraturhus scen och det kommer finnas möjlighet att chatta in frågor. Välkomna!

Var: Facebook Live (länk här)
När: Torsdag den 20 maj kl 19:00