2009-04-09 | Releasefest: Spinoza


Med anledning av Fredrika Spindlers nyutkomna bok ”Spinoza – multitud, affekt, kraft” bjuder vi in till vinmingel och filosofidiskussion. Sven-Olov Wallenstein samtalar med författaren – om Spinozas aktualitet och politiskt omvälvande potential.

Fredagen den 3/4 kl 17-20 på Milliken Gallery, Luntmakargatan 78, Stockholm. I samarbete med SITE, som också släpper ett nytt nummer.