2007-02-07 | Releasefest


Glänta produktion och skriftserien Logos/Pathos bjuder till releasefest för Himmelska kroppar. Inkarantion, blick, kroppslighet av Ola Sigurdson Välkommen fredagen den 16 februari kl 19-21:30, Pusterviksbaren, Göteborg.

Är kristendomen kroppsföraktande? Enligt Nietzsche är kristendomen i grund och botten nihilistisk, eftersom den förnekar denna vår värld till förmån för en annan. Kristendomen förgiftade den mänskliga kärleken och därmed kom sådant som begär, kroppslighet och själva livet att bli till ett intet. Men samtidigt tar Gud själv, enligt den kristna inkarnationsläran, kroppslig gestalt i Kristus – och därmed blir själva kroppsligheten ett uttryck för Guds närvaro. Hur går detta ihop? I Himmelska kroppar presenterar Ola Sigurdson en alternativ tolkning av den kristna kroppslighetens brokiga historia, från Nya testamentet till vår tid. Sökandet efter Gud blir till ett kroppsligt sökande, där blickar, beröring och begär är lika viktiga som ord – och kroppen en dimension av oss själva vars gåtfullhet ständigt vetter mot det osynliga.

Ola Sigurdson, född 1966, är docent i systematisk teologi och arbetar vid Institutionen för religionsvetenskap och teologi, Göteborgs universitet. Han har varit Pro futura-forskare vid The Swedish Collegium of Advanced Study, Uppsala, publicerat ett tiotal böcker inom systematisk teologi, kulturteologi och politisk filosofi, och är även aktiv som kulturskribent.

Himmelska kroppar (ISBN 978-975607-7-1, 760 s, inb) är nr 6 i Gläntas skriftserie Logos/Pathos som redigeras av Mats Rosengren och Ola Sigurdson. Tidigare utgivning: nr 1 Mats Rosengren och Ola Sigurdson [red]: Penelopes väv – För en filosofisk och teologisk pathologi; nr 2 Aleksander Motturi: Filosofi vid mörkrets hjärta – Wittgenstein, Frazer och vildarna; nr 3 Jayne Svenungsson: Guds återkomst – En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi; nr 4 Maria Johansen: Offentlig skrift om det hemliga – Raison d’état, SOU och varulven; nr 5 Marcia Sá Cavalcante Schuback: Lovtal till intet – Essäer om filosofisk hermeneutik

Som prenumerant på Glänta kan du beställa boken via Daidalos för 193 kr inkl porto.