2009-05-03 | Releasefest på onsdag!


Välkommen på relesefest för Cecilia Rosengrens bok Conway: Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv.

Under kvällen samtalar Rosengren med Sven-Eric Liedman om den engelska 1600-talsfilosofen Anne Conway, de kritiska svar som uppstod i den cartesianska filosofins kölvatten, och vad det innebar att vara kvinna och filosof i en tid då denna kombination var en självmotsägelse.

Rosengrens bok är den första svenska presentationen av Conways naturfilosofi.

När: onsdag 6 maj, 18-21
Var: Hagateatern, Södra Allégatan 2