2011-11-24 | Release för Marcia Sá Cavalcante Schubacks Att tänka i skisser


Onsdagen den 7 december firar vi Marcia Sá Cavalcante Schubacks nya bok Att tänka i skisser.

Under kvällen samtalar författaren med Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola, och konstnären Anders Widoff. Dessutom framför violinisten Helena Schuback ett stycke av Luciano Berio.

I sin uppmärksammade bok Lovtal till intet undersökte Marcia Sá Cavalcante Schuback hermeneutikens oanade möjligheter genom att öppna ett tolkningsrum mellan det egna och det främmande. I Att tänka i skisser vänds istället blicken mot det område som ligger förborgat mellan filosofin och konsten, begreppet och bilden. Genom en rad essäer vidgas utrymmet mellan bildens fiktioner och begreppets abstraktioner och skissen framträder som den reva där tänkandet uppstår på nytt.

Under kvällen finns förstås boken att köpa till ett extra förmånligt pris.

Tid: Onsdagen den 7 december kl 19
Plats: Galleri Index, Kungsbro strand 19, Stockholm
Fri entré

Välkommen!