2014-11-13 | Releasefest för Mara Lees När Andra skriver den 28 november


”Skriva. Tyngden i ordet är konstant, men i rörelse. Dess tyngdpunkt flyttar sig med den som skriver.
För mig är gravitationen stark kring ordet göra, skrivandet som handling, eller snarare som den plats där binariteten mellan tanke och handling inte längre kan upprätthållas. Att skriva blir något tredje; en händelse som i grunden förmår förvandla jagets relation till Andra.”

Så inleds Mara Lees studie om ansvar och motstånd inom skrivandet, i synnerhet Andras skrivande. Det är en tänkande och rörlig text som gör teori – poetiskt – genom att utgå från den kroppsliga, sinnliga erfarenhetens betydelse för kunskapande. När Andra skriver introducerar en rad figurationer och verktyg som sammantaget visar på andra kroppars sårbarhet, men också hur motspråk och motstrategier kan utvecklas, synliggöras och verka i litteraturen. Hela tiden tänker denna text i den stil som lämpar sig bäst för uppgiften. Det är poesi. Det är essä. Det är konstnärlig forskning. Det är en poetik. Det är en teoretisk studie, men också en berättelse om att skriva som en annan.

Vi firar utgivningen av boken När Andra skriver med läsningar av Linda Östergaard, Kristofer Folkhammar och UKON, och Ulrika Dahl, Rasmus Thord m fl bakom skivspelarna.

Varmt välkommen!

Tid: Fredagen den 28 november kl 19-01
Plats: Göteborgs litteraturhus, Heurlins plats 1 (bakom Järntorget)
Fri entré

Boken släpps officiellt denna dag men finns i bokhandeln eller att beställa här från den 18 november.

När Andra skriver är Mara Lees avhandling i Litterär gestaltning. Avhandlingen läggs fram för offentlig granskning samma dag, fredagen 28 november, kl 13 i Lingsalen, Studenternas Hus, Götabergsgatan 17, Göteborg. Opponent är lektor Lilian Munk Rösing, verksam vid Institution for Kunst- og Kulturvidenskab, Köpenhamns universitet.