2010-09-10 | Release Scoresbysundshistorier/Hemliga städer/Nietzsche


Glänta bjuder in till firande av tre nya böcker: Pia Arkes & Stefan Jonssons ”Scoresbysundshistorier”, Göran Dahlbergs ”Hemliga städer” och Fredrika Spindlers ”Nietzsche”.

Tid: Fredagen den 10 september kl 18-22
Plats: Milliken Gallery, Luntmakargatan 78, T Rådmansgatan, Stockholm.

Stefan Jonsson (författare, kritiker och forskare) berättar scoresbysundshistorier mot bakgrund av Pia Arkes fotoalbum om livet på Grönlands östkust.

Fredrika Spindler (filosof, Södertörns högskola) samtalar med Hedvig Härnsten (redaktör, Glänta) om det otidsenliga tänkandets aktualitet.

Göran Dahlberg (chefredaktör, Glänta) presenterar några teser om de hemliga städerna belysta av Jonas Dahlbergs film View through a Park.